Iași, Str. Ovidiu Nr.4 A
office@expressslichidator.ro

Adaugă aici textul pentru subtitlu

Legislatie

Legilație

Procedura insolvenței este reglementată de Legea 85/2006, o lege complexă și nu la indemâna oricui, foarte puțini fiind familiarizați cu aceasta.

STIAȚI CĂ ?

– Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitor persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termen, care depațeste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. 27 constituie infracțiunea de bancrută simplă și se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă ?

– La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, sa fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului ?

– Marea majoritate a cererilor de antrenare a răspunderii patrimoniale îndreptate împotriva reprezentanților debitoarei sunt admise, iar acestia sunt obligați la plata întregului pasiv ?

Expresss Lichidator I.P.U.R.L  vă oferă posibilitatea să intelegeți mai multe despre această procedura; programează o consultație gratuită.

Legea 85
OUG 86/2006
Tablou UNPIR – lista lichidatori
Legea 381 din 2009 Mandatul Ad-hoc
Legea 31/1990